Fjerning av hensatte sykler

Samtlige sykler på sameiets sykkelparkeringer vil kommende uke bli merket.

Dersom din sykkel er i bruk og ikke skal fjernes, vennligst fjern merkelappen innen mandag 4. mai. Hvis lappen ikke fjernes, vil vaktmester plassere sykkelen innerst i garasjen, hvor den må hentes innen 15. mai. Sykler som ikke er hentet innen fristen vil bli avhendet. Vi oppfordrer beboere som ikke ukentlig bruker sin sykkel om å oppbevare denne i bod. 

Mvh styret, Hovinbekken1