Informasjon om målere og individuell måling

Det er montert målere for individuell måling av varme og varmtvann. Grunnen til dette er at man ønsker en rettferdig fordeling av energikostnadene. Ved å måle har man et i snitt et totalforbruk som ligger 20 % under anlegg som for eksempel fordeler kostnadene etter areal.

Det er Ista sørger for at det totale forbruket blir riktig fordelt på de enkelte leilighetene, basert på forbruk. Det er vi som utarbeider fordelingsregnskapet og sender dette til forretningsfører som da betaler ut tilgodehavende eller krever inn restbeløp.

Husk at seksjonseier har selv ansvar for forbruk og følge med på prisutviklingen:
Klikk her for oppdatert prisliste

Alle spørsmål om avregning skal til ista. Informasjon om overtakelser ved inn og utflytting, samt spørsmål om inn og utbetalinger skal til forretningsfører.

Første avregning vil være for perioden 1.1.2017 – 31.12.2017 og vil komme i løpet av mai/2018

Brukernavn og passord er sendt ut i post

Last ned dokumentene for mer informasjon.

Brukermanual

Informasjon om målere Sameiet Hovinbekken 1