Informasjon om nye parkeringsbestemmelser på uteområdet til Hovinbekken 1 og 2.

Sameiene Hovinbekken 1 og 2 har nå fått montert 3 nye skilt for å begrense unødvendig kjøring og parkering i/på eiendommene. Park Nordic har ansvaret for å håndheve parkeringsbestemmelsene.

  • All stans forbudt mellom innkjøringen fra Hovinveien og innkjøringen til garasjen.
  • Parkering forbudt mellom innkjøringen til garasjen og broen. Vareleveranser tillatt i max 10 min.
  • Skilt med informasjon om parkeringsbestemmelsene inn i gårdsrommene, plassert ved broen.