Endret: 19 jan 2017     Opprettet: 1 sep 2016

KJØREPORT(ER) INN TIL GARASJER.

Første kjøreport inn til garasjen vil stå åpen i Kiwi sin åpningstid + litt til. Grunnen til dette er at Kiwi har sine kundeparkeringsplasser til venstre ned bakken.

Er kjøreporten nede, åpnes den med fjernkontrollen. Har du glemt fjernkontrollen, er det lås på høyre side av kjøreporten utenifra. Du låser opp med inngangsnøkkelen din, og kjøreporten åpnes.Inne benytter du opp tasten på panelet for å få kjøreporten opp.

Døren i kjøreporten kommer til å være låst når porten er nede. Du låser den opp med inngangsnøkkelen din utenifra og med vrider innenifra. Påse at døren blir lukket etter deg, da kjøreporten ellers ikke vil gå opp.

Til nødbruk hvis det er strømbrudd: Dra i det røde eller
grønne håndtaket på innsiden av porten og skyv porten opp. Det er tungt.
Dra ikke ut strømkabelen.
 

Andre kjøreport, inn til garasjer for Hovinbekken II og I skal være lukket.

Kjøreporten åpnes med fjernkontrollen. Har du glemt fjernkontrollen, er det lås på skapet til venstre for porten, når du kommer utenifra. Du låser opp med inngangsnøkkelen din, og kjøreporten går opp.

Kommer du fra garasjen og skal ut, er det en hvit bryter på høyre side av porten. Klikk på denne og kjøreporten går opp. Døren i kjøreporten kan åpnes med inngangsnøkkel utenifra og vrider fra innsiden. Døren har smekklås, men påse at den er lukket helt, da porten ellers ikke vil gå opp.
 
Til nødbruk hvis det er strømbrudd: Du åpner hengelåsen på siden av skapet med inngangsnøkkelen din. Vri på den sorte knappen på døren, skapet er åpent. Dra i det røde eller grønne håndtaket. Skyv opp kjøreporten manuelt.
Dra ikke ut strømkabelen.

Tredje kjøreporten til garasje Hovinbekken I skal være lukket. Kjøreporten åpnes med fjernkontrollen. Har du glemt fjernkontrollen, er det lås på høyre side av kjøreporten. Du låser opp med inngangsnøkkelen din, og kjøreporten går opp.


Kommer du fra garasjen trekker du i kjettingen som henger fra taket. Kjøreporten går opp.
Automatisk garasjeport åpning ved bruk av mobil, fungerer kun på denne kjøreport.
Døren i kjøreporten kan åpnes med inngangsnøkkel utenifra og vrider fra innsiden. Døren har smekklås, påse at døren er helt lukket, da porten ellers ikke vil gå opp.

Til nødbruk ved strømbrudd: Dra i det røde eller grønne håndtaket på høyre side av døren på innsiden og skyv kjøreporten opp manuelt.


Dra ikke ut strømkabelen.