Observasjon av Skjeggkre ved kjellerbod området i oppgang H. (Oppdatert Informasjon)

Styret har fått beskjed om at det er observert Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ved kjellerbod området i oppgang H.

Tiltak som er iverksatt.

Styret vil nå gjøre en kartlegging og det er nå satt opp feller i bod området i alle oppganger. Fellene må ikke fjernes eller flyttes, da målet med kartleggingen er å få et godt bilde av omfanget og får å ha en referanse å måle mot etter tiltak på bekjemping.

Bilde av feller som er satt ut i bod området.

Status pr 01.08.2020

Vi har ikke fanget eller observert noen nye skjeggkre i fellene vi satt ut og konkluderer med at problemet/spredning av skjeggkre ikke er av et stort omfang. Vi vil fortsatt ha feller ute for å se om det dukker nye tilfeller av skjeggkre i bod området.

Skulle beboere observere noe i fellesboder områder eller i egne leiligheter, så vil styret ha beskjed.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er skjeggkre farlig?

Skjeggkre er ikke farlige for mennesker. De verken biter eller stikker.

Spredning av skjeggkre

Skjeggkre finnes ikke i naturen i Norge, og er avhengig av mennesker for å spre seg fra bygg til bygg. Skjeggkre finnes i private hjem, kontorlokaler, biblioteker, muséer, skoler, barnehager, lagerhaller, postterminaler og varelagre. Siden det er flest rapporterte skjeggkretilfeller i nye bygg antar man at de fleste skjeggkre kommer inn med byggematerialer eller nytt interiør.

Skjeggkre kan haike med vesker og andre objekter fra for eksempel arbeidssteder eller private boliger, men siden skjeggkreene er passive på dagtid, er risikoen for slik spredning lav.

Man kan redusere risikoen ved å plassere ting opp fra gulvet og i lyset.

Gjenstander som har stått over natten i bygg/kjelleren med skjeggkre bør sjekkes før de tas med hjem i leiligheten. Har man sett skjeggkre på overnattingssteder bør man sjekke kofferten og innholdet når man pakker ut. Man bør også sjekke ting man har kjøpt på loppemarked.

Skjeggkre er flinke til å spre seg i bygninger. De kan klemme seg gjennom ørsmå åpninger i rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger. Det er sannsynlig at skjeggkre kan spre seg mellom leiligheter.

Sjekk også Folkehelseinstituttet sin informasjonsside og råd ved klikke HER