Endret: 13 nov 2016     Opprettet: 3 jul 2016

God sommer! - og en statusrapport

Faller fasaden ned? Blir det orden på ventilasjonen? Hva skjer i sameiet?

1. Fasaden. JM har hatt den under oppsyn en tid, og i midten av juni ble det akutt. Teglsteinen står i fare for å falle ned langs hele langsiden av langblokka. Uavhengige eksperter har vært tungt involvert i vurderingene, og har ennå ikke avsluttet sitt arbeid. Det er en konstruksjonsfeil som gjør at de nederste steinene "slipper" og det får følger for alle lagene over. Slik det ser ut per 3.juli så ser det ut til at veggen må plukkes ned på høyde med 1.etasje, men det kan ikke utelukkes at hele veggen må ned. Uansett er dette et omfattende og tidkrevende arbeid. Ny teglstein er bestilt, og håndverkere kontrahert, men det er leveringstid for stein og ferie for murere, så arbeidet vil ikke starte før på ettersommeren. Fasadene ser bedre ut på de små blokkene, men det kan heller ikke her utelukkes arbeid.

2. Ventilasjon. Om dere synes det er dårlig luft, så stemmer det. Flere av aggregatene går bare på halv fart, da de ellers ikke ville ha fungert, litt enkelt sagt. Men her jobbes det med en løsning. Ut over sommeren og høsten skal alle ventilasjonsrommene på takene bygges om, aggergatene jekkes opp, og en rekke tekniske forbedringer skal på plass. Styret har en egen ekspert som på vegne av oss jobber sammen med JMs folk for å kvalitetssikre dette.

3. Drenering. Dreneringsarbeidene på gangsti mot busstopp er avsluttet etter at hele området er gravet opp, nye renner, kum og asfalt har kommet på plass. Resultatet ser vellykket ut, og det ser ut som vi skal slippe mer vann i bodene under J. Gravingen er en garantisak.

4. Garasje. Det er en del som skal gå seg til ift samarbeidet med Hovinbekken2. Mange av dere har etterlyst åpning av kjøreport med nøkkel, fartshumper, speil etc etc. Ja, alt dette kommer, men dette er formelt opp til garasjestyret i HB2, og ikke noe vi kan iverksette på egen hånd. Men rolig, alt dette skal løse seg.

Når det gjelder gjeste-P, så er det slik at vi har fem plasser som vi alle indirekte har betalt for, og som vi broderlig må dele. Fem plasser på 115 seksjoner er ikke voldsom bra dekning, for å si det slik, men vi i styret er veldig fornøyd med hvordan det store flertallet forvalter disse plassene.

Dessverre er det slik at noen ikke evner å bruke et system som mye er basert på tillit, men som trenger strenge rammer og tøffe regimer. Som alltid ellers er det noen få som skal sette standarden for de mange, men styret er lei av å leke p-vakt og krangle med folk som bruker plassene på en måte som nær ligger opp til å bruke gjeste-P som fast plass og misbruker ordningene som har fungert i 2,5 år. Over sommeren vil styret derfor inngå en avtale med et p-selskap som skal drifte parkeringen vår. For beboere flest vil dette føre til at det blir bedre tilgjengelighet på gjesteplasser, og for de som har tatt seg til rette vil det innebære en tur til inntauingstomta for litt voksenopplæring. Vi vil informere bredt når vi har bestemt operatør. Vi er også i ferd med å etablere noen plasser for utleie til MC.

5. Brann. Vi vil minne om at brannmelderne i taket er koblet sammen i et sinnerikt og avansert system, og IKKE er konvensjonelle varslere med batteri som man kan ta ned som man ønsker. Det minste avvik registreres på en stor sentral, og litt uaktsomhet fra en beboer forplanter seg umiddelbart til hele systemet, og det lyser "feil" på tavlene over hele fjøla. Gå rolig ned til tavla ved utgangen, følg bruksanvisning om du utløser en alarm. Securitas rykker ut ved full alarm og bistår beboere om det går galt. Dette koster 1500,- hver gang i tillegg til at du får alle naboene på beina, så prøv å unngå dette.

6. Avfall. De nye beholderne våre er plassert under bakken på kortveggen ved Hovinbekken2, og vil ganske snart komme i drift, og da blir vi kvitt de stygge containerne utenfor oppgang B.

7. Kontakt. Minner om at Securitas rykker ut kostnadsfritt ved å ringe 22 97 10 70 om dere opplever uregelmessigheter som husbråk, mistenkelige personer som lusker rundt eller andre akutte situasjoner. Ellers så er mange av dere flinke å kontakte styret på epost, styret@hovinbekken.no, eller styreleder på 957 32 002, helst sms, om det er noe vi bør vite om eller ta hånd om. Merk at alt internt i den enkelte leilighet er seksjonseiers eget ansvar, unntaket er brannmeldere, rørsystemer etc.

Mens heisekraner og anleggsgjerder nå trekker seg skrittvis tilbake, og Hovinbekken sildrer rolig forbi vil vi ønske alle en fortreffelig sommer!