Ordinært årsmøte 2020.

Det er lite trolig at ordinært årsmøte som skal avholdes 29. april kan gjennomføres som følge av forholdsregler for å unngå smitte av coronaviruset. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan årsmøtet for 2020 avholdes. 

Vi håper alle respekterer de utgitte råd og tiltak fra myndighetene som:

•    God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
•    Personer som bor sammen kan omgås normalt.
•    Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
•    Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
•    Begrens antall personer du har nær kontakt med.
•    Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
•    Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.