Oversikt over gjesteparkeringsplassene

Det er 5 plasser og en erstatnings plass er skiltet /etablert innerst ved oppgang J (Mellom plass 28 og 30)

  • MERK! at denne plassen er trang og vi ber deres gjester om å være forsiktig mot tilstøtende kjøretøyer med fast plass.

Se kart over gjesteparkeringsplassen i Hovinbekken 1. 

Klikk på bilde for stort kart