Bestilling av ladestasjon for El-biler og hybridbiler

Alle beboere kan bestille ladestasjon til sin garasjeplass. Dette gjøres per dags dato til lars@noek.no. Prisen er per 02.12.20 kr. 24.490,- ferdig montert. Dette er en 22kw boks av type Business line.

EVBox BusinessLine er et intelligent, nett-tilknyttet ladesystem som gir mulighet for dynamisk og prioritert dynamisk lastbalansering som fordeler tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare biler.

Hver enkelt ladestasjon inneholder en godkjent strømmåler som logger og måler all bruk av ladestasjonen til korrekt bruker.

Alle brukere får en egen (gratis/inkludert) RFID nøkkelring for å starte og stoppe ladning ved den ladestasjon de har på sin parkeringsplass. Ladestasjonene er ‘’ låst’’ og kan ikke startes/brukes av andre. Når ladningen er startet er også kontaktene i bilen og i ladestasjonen fysisk låst inntil ladesesjonen er stanset.

Det er også mulig for de brukerne som allerede har Norsk Elbilforenings ladebrikke å bruke denne for å starte og stoppe landing på sin parkeringsplass.   

Alle ladestasjonene er knyttet til nettet via innebyggede kommunikasjonsmoduler (inkludert i prisen og leveransen). EVBox Norway AS som skal levere alle backoffice tjenester for overvåking og fjernsupport av ladeanlegget, dette sikrer sameiet en stabil og god drift.

  • Det leveres EVBox BusinessLine 22 kW ladestasjoner 22 kW til 24.490.-*

EVBox BusinessLine bruker Type 2 kabel med Modus 3 lademønster noe som er en felles løsning for alle ladbare biler som selges i Europa i dag. Arbeidet utføres etter NEK- 2014 (forskriftsmessige krav) og etter krav i HMS forskrifter.

Se spesifikasjon på ladestasjon  

Alt materiell som leveres er CE godkjent og forøvrig oppfylles alle regulative krav til ladestasjoner.

Link til bestillingsskjema og mer informasjon av EVBox ladebokser.

Kort tid etter at skjemaet er utfylt og sendt inn, vil du motta tilbudet vi ber deg bekrefte før bestillingen registreres.(* Pris på ladestasjon er inkludert med tilknytning, vern og montering ferdig på garasje vegg/stolpe og prisene er inkl. mva.

PRIS FOR BEBOERE LADING (alle priser inkl. mva)

Dette er en fast pris på Kr. 1,50 pr. kWh og det vil alltid være små variasjoner i prisen i løpet av år. Vi prøver og holde denne prisen som er et snitt gjennom hele året og vil gi forutsigbar pris for alle

Hvorfor EV-BOX 

EVBox Norway AS er et heleid datterselskap av EVBox B.V. i Nederland. EVBox er internasjonal markedsleder med over 50.000 ladepunkter installert world wide. Selskapet har hovedkvarter i Nederland med over 140 ansatte og med egne datterselskap i Norden, EU og USA. EVBox er et heleiet konsern i ENGIE Group (www.engie.com) som er et av de største globale energiselskapene.

EVBox leverer komplette ladeløsninger inkl. elektrisk infrastruktur samt løpende support- og administrasjonstjenester for store og små ladeanlegg i samarbeide med våre partnere og forhandlere.

Ved å installere infrastruktur og ladepunkter for elbiler og hybridbiler i borettslaget eller i sameiet tilrettelegger man for fremtidens bilbruk for alle beboere og gjester som ønsker å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Som internasjonal markedsleder innenfor løsninger og utstyr for elektriske kjøretøy (ElectricVehicle Supply Equipment - EVSE), tilbyr EVBox en alt-i-ett ladeløsning for både offentlige og private ladenettverk. Med våre innovative infrastrukturløsninger kan vi tilby de mest driftssikre og prisgunstige ladeløsningene boligsameier og garasjelag.

Er det begrenset med strøm til ladeanlegget i perioder sørger vi for å aktivere automatisk lastbalansering av ladestrømmen når det er behov for dette.

Alle ladepunkter er online nett-tilknyttet og blir konstant dataovervåket og administrert. Dynamisk lastbalansering, administrasjon av ladebrukere og ladesesjoner, fakturering av strømforbruk og avregning mot eier av strømabonnement er en del av det EVBox vil hjelpe oss med.