Brannalarm- og sprinkler anlegg

Ved brannalarm: Evakuer snarest. Bruk trapper. Ring brannvesenet på 110 ved reell alarm.

Brannvarslings- og sprinkleranlegg

Sameiet Hovinbekken har felles brannvarsling . Hvis brannalarmen utløses, vil den gå i hele bygningen. Alle må da forlate bygningen så snart som mulig.

Ved falsk alarm er det kun beboer som har utløst alarmen, eller styremedlemmer og personell fra Securitas, som har lov til å skru den av. Alarmen skal kun slås av etter at det er konstatert med 100% sikkerhet at det verken er brann eller røykutvikling. Utrykning ved utløst falsk alarm koster 1700,- og faktureres eier/leietaker.

Andre forhold som knusing av glass på brannmeldere i garasje og fellesområdet vil bli politianmeldt og det vil bli rettet krav om erstatning av kostnader, da styret ser svært alvorlig på slike hendelser.

Hærverk medfører en betydelig kostnad for oss og vil svekke brannsikkerheten.

Det er strengt forbudt å koble av brannvarsleren i leiligheten. En elektronisk utkoblingsmelding sendes umiddelbart til brannsentralen. I tilfelle brann i en leilighet med frakoblet brannvarsler, vil eier/leietaker bli holdt ansvarlig og erstatningspliktig for alle skader som måtte oppstå, også personskader.

Dersom sprinkleranlegget utløses ved uansvarlig bruk (ved at man plasserer noe foran eller opptil det, eller henger noe på sprinkelhode), vil styret tilkalle service og reparasjon. Regningen oversendes eier/leietaker.

Styret skal alltid på forhånd godkjenne utkobling av hele, eller deler av, brannvarslingsanlegget for å forhindre brannalarmer under varme arbeider eller arrangementer i private leiligheter. Styres må varsles innen rimelig tid og minst 48 timer før utkoblingen.