BRUK AV BRANNSENTRAL MED FORSINKELSE

Ved brann/røykutvikling og utløst alarm en leilighet så vil alarmen gå lokalt i den leiligheten hvor alarmen er utløst.

  • Beboer(e) i leiligheten har da 3 minutter på å stanse/fjerne årsaken til røykutviklingen og ta seg ned til panelet som står ved utgangsdør i 1. Etg tilknyttet sin oppgang for å stanse alarmen. (Det står T1 og nedtellende tid på skjermen)

  • Det vil gi 2 minutter tilleggstid. (Det står T2 og nedtellende tid på skjermen)

  • Når tiden på 3 minutter går ut uten at den har blitt stanset så vil hele blokken bli varslet.

EKSEMPEL MED SCENARIO

1. Tykk røyk oppstår på grunn av matlaging.

2. Alarmen løser ut i leiligheten. T1 på 3 minutter teller nå ned.

3. Beboer setter kjøkkenvifte på, åpner vindu/væranda dør og vifter bort røyken rundt detektoren.

4. Beboer tar da trapp/heis ned til 1. Etg, går bort til panelet -> setter i nøkkel og vrir (med klokken) for å kunne betjene panelet.

5. Trykker STOPP/OMSTART ALARM. Nå vil du få 2 minutter på å avstille alarmen.

6. Beboer kan nå trykke på TILBAKESTILL og holde denne inne i ca. 5 sekunder.

7. Alarmen vil nå bli tilbakestilt HVIS røyken er fjernet.

8. Hvis det er røyk i detektoren fortsatt vil tiden på 3 minutter begynne igjen, som ved første alarm. (punkt 2.)

Det er ingen forsinkelse når det gjelder fellesarealer som gang/ korridor og garasje.

HVIS PANELET INDIKERER BRANN UTEN AT DU SELV VET ÅRSAKEN SKAL DU IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER BETJENE PANELET DA DET ER FARE FOR LIV.

Ved gjentagende igangsetting av brannalarmen som skyldes uforsiktige bruk, så må seksjonseier selv betale for utrykking fra Securitas. Andre forhold som knusing av glass på brannmeldere i garasje og fellesområdet vil bli politianmeldt og det vil bli rettet krav om erstatning av kostnader, da styret ser svært alvorlig på slike hendelser.

Hærverk medfører en betydelig kostnad for oss og vil svekke brannsikkerheten.