Gjesteparkering i garasjen

Parkering skjer på oppmerkede plasser i garasjen. Parkeringsplassene er reservert besøkende til sameiet. Kjøretøy som tilhører beboere har ikke anledning til å benytte gjesteparkeringen. Betaling skjer etter følgende takster:

Mandag til søndag kl. 06:00 – 24:00: 1*,- per time

Mandag til søndag kl. 24:00 – kl. 06:00: 10*,- per time

* = EasyPark app gir et påslag på 15% i tillegg til taksten (min. 4.-)

Maks parkering 48 timer totalt, deretter er det 7 døgn karantene før neste parkering kan starte. Du kan fritt flytte bilen innenfor dette tidsrommet så lenge du betaler for den tiden du står i garasjen. 48 timer etter første betaling ilegges kjøretøyet en karantene på syv – 7 – døgn. Ny parkering tidligere enn dette er ikke mulig, og utløser automatisk bøter ved kontroll.

Betaling skjer via EasyPark. Se easypark.no for info. Du oppgir bilens registreringsnummer på EasyParks app, og taster inn koden for Hovinbekken1, 0944. Deretter betaler du for ønsket tid. Ved overtredelse av disse bestemmelsene vil det utskrives et gebyr på kr 600.

Klikk på bilde for stor versjon veiledningen på takstsone  

Det er parkeringsselskapet Park Nordic, som vil patruljere fellesområdene, både i garasjen og uteområdet.

Vi minner også om kjøre- og parkeringsforbudet i gårdsrom. Dette gjelder både fra Grenseveien og Hovinveien (over brua).  Ved behov for kjøretøy i området i forbindelse med flytting etc. vil man ved henvendelse til styret få et dagsoblat. Styret kan kontaktes på styret@hovinbekken.no. Dette bør skje god tid i forveien. Kjøretøy som påtreffes innenfor brua på bakkeplan uten styrets godkjente oblat vil ilegges gebyr på kr 600,-. Ordningen gjelder også på Hovinbekken 2 sine områdeer

Hensikten er å redusere unødig biltrafikk til et minimum for beboernes trivsel og sikkerhet.