Trenger du å få åpnet bommene?

Kontakt styret på i god tid på styret@hovinbekken.no, minimum 24 timer før du skal inn og bommen blir låst i åpen stilling. Send e-post eller en sms når bommen kan lukkes etter endt operasjon. Vi minner også om kjøre- og parkeringsforbudet i gårdsrom. Dette gjelder både fra Grenseveien og Hovinveien (over brua). Ved behov for kjøretøy i området i forbindelse med flytting etc. vil man ved henvendelse til styret få et dagsoblat. Kjøretøy som påtreffes innenfor brua på bakkeplan uten styrets godkjente oblat vil ilegges gebyr på kr 650,-. Ordningen gjelder også på Hovinbekken2 sitt område. Hensikten er å redusere unødig biltrafikk til et minimum for beboernes trivsel og sikkerhet.