Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 16 mar 2015

Vaktmester

Styret har inngått et samarbeid med Oppsal vaktmestersentral om vaktmestertjenester for sameiet.

Oppsal vaktmestersentral drifter sameie med nødvendige behov som gressklipping, stell av busker, kantklipping søppelhåndtering, holde oppsyn med oppganger og garasje samt andre driftsmessige saker som vil dukke opp

Alle henvendelser vedr. vaktmester rettes til styret på

styret@hovinbekken.no