Vektertjeneste

Bråker naboen? Opplever du uønskede hendelser? Ring Securitas!

Sameiet har en avtale med Seuritas for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil utføre inspeksjoner med forskjellig omfang og til varierende tider, innenfor en avtalt ramme. Vekteren vil føre sporadisk tilsyn av bl.a. gårdsrommet og boder og påser at ingen uønskede personer oppholder seg her. Er vekteren i tvil om hvem du er, vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer og lignende.

Vekteren kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller ved en følelse av utrygghet. Med vekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen - men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer oss når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde.

Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, vi er her for deres trygghet. Scuritas vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen. Vi henviser samtidig til de generelle borettslagsvedtektene når det gjelder støy i sameiet.

Ring bomiljøvekteren på telefon: 22 97 10 70