Trøbbel med varmtvannet

Vi har, i varierende grad, hatt trøbbel med stabiliteten på tilførsel av varmtvann. Noen oppganger har vært hardere rammet enn andre. Dette har kommet og gått helt siden bygningene sto ferdig. JM og Østfold Rør har ikke klart å løse problemet. Styret har derfor engasjert OBOS Prosjekt og INVIA som er spesialister på røropplegg og prosjektering av dette.

Det viser seg at større deler av rørgatene i garasjeanlegget er feildimmensjonert, og at det derfor ikke kan klare å levere tilstrekkelig sirkulasjon på varmtvannet. Mange rør må derfor trolig skiftes. Styret har rettet reklamasjonen mot utbygger som er bedt om å komme med en løsning. Når feilen, gitt at vi har funnet den, kan utbedres er ikke klart. Vi må bare be beboerne om tålmodighet, men vi kan forsikre om at styret gjør det som tenkes kan for å få løst saken.