Trøbbel med varmtvannet - snart løsning

Vi har, i varierende grad, hatt trøbbel med stabiliteten på tilførsel av varmtvann. Noen oppganger har vært hardere rammet enn andre. Dette har kommet og gått helt siden bygningene sto ferdig. JM og Østfold Rør er snart i mål med å løse problemet.

Det viser seg at større deler av rørgatene i garasjeanlegget er feildimmensjonert, og at det derfor ikke kan klare å levere tilstrekkelig sirkulasjon på varmtvannet. Mange rør må derfor trolig skiftes. Styret har rettet reklamasjonen mot utbygger som er bedt om å komme med en løsning. Feilen er i ferd med å rettes sommer/høst 2021.